dr hab. Dorota Ciesielska-Maciągowska – Pracownik naukowy Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Doktor habilitowany w dyscyplinie ekonomia i finanse. Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Doświadczony analityk i doradca, kierownik wielu projektów doradczych, w tym dotyczących budowy strategii i wyceny przedsiębiorstw z branży chemicznej, teleinformatycznej, paliwowej, energetycznej, telekomunikacyjnej, budowy wysokospecjalistycznych kompletnych obiektów przemysłowych, transportowej i hotelarskiej. Wykładowca akademicki i uczestnik lub kierownik prac naukowo-badawczych z zakresu mikro i makroekonomii, w tym w obszarach strategii biznesowych, analiz finansowych, wyceny przedsiębiorstw, bezpośrednich inwestycji zagranicznych oraz aktywów niematerialnych. Biegły sądowy oraz współautor wielu opinii instytutu naukowo-badawczego wydanych w złożonych sprawach cywilnych i postępowaniach karnych.