Paulina Spałek – Doktorantka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkoły Głównej w Warszawie, kierunek finanse i rachunkowość. Specjalizuje się w analizie strategicznej, wycenie przedsiębiorstw, finansowym due dilligence, a także analizach makroekonomicznych i sektorowych. Realizowała projekty konsultingowe zarówno dla podmiotów z sektora MSP, dużych przedsiębiorstw jak i jednostek sektora publicznego, w tym dotyczące budowy strategii, wyceny i oceny projektów inwestycyjnych. Uczestniczyła także w projektach naukowo-badawczych związanych z sektorem finansowym, przemysłowym oraz bezpośrednimi inwestycjami zagranicznymi. Współautorka opinii przedkładanych w sądowych postępowaniach karnych i cywilnych.